اخبار برگزیده

دست به پا

مهمون داریم داشتم حاضر میشدم 

دمپاییم گیر کرد به کناره ی صندلی کامپیوتر اون نوار نقره ایه دورش کنده شد یکم

بدو بدو رفتم به پدر جان گفتم بابا اینو بچسبون که الان میان

پدر جانم هول یه عالمه چسب دو قلو زدن منم  از هوله بابا هول کردم دستو با نوار گذاشتم روش پنج دقیقههه 

میفهمییی پنج دقیقه انگشتم روش بود

حالا یادم اومده این ابر چسبه دستمو برداشتم دستم برداشته نشد:\ 

یعنی به قصد کشت دمپاییو میکشیدم ول نمیشد که نمشد

اهل خانه ی عزیز هم که عوض همکاری فقط به قیافه ی داغون و دمپایی به انگشت ما میخندیدن

ازونور بابا میگه با دمپایی بایدبخوابی آخ آخ :\ 

مادر میگن جلو مهمونا باید کجکی راه بری انشگتت تو پات باشه :\ 

گودزیلا میفرمان با دمپایی باهاشون دست بده شیک تره:\ 


خداروشکر با یه عالمه تفو اسیدو وایتکسو اینا دستمان را کندیم ازش

ولی خب پوستمان الان روی نوار دمپاییه آلومینیم نقره ایه دورش رو انگشت بنده ««


دست به پا

دست به پا

دست به پا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها